Úvod Bydlení

Bydlení

Město Plzeň vlastní 400 bytových a nebytových domů. Prostřednictvím své bytové politiky pomáhá především spoluobčanům, kteří nedosáhnou z důvodu výše příjmů či jiných důvodů na bydlení v rámci realitního trhu, zejména pak těm, kteří se ocitli v těžké životní situaci bez vlastního zavinění, např. zdravotně či tělesně postižení, senioři, mladí lidé z dětských domovů, oběti domácího násilí apod.

Jednotlivé domy a informace o nakládání s nimi najdete v rámci Seznamů budov ve vlastnictví a spoluvlastnictví města Plzně.

V případě, že dům není vhodný pro dlouhodobé pronajímání nebo je ve špatném stavu, je určen k prodeji a získané prostředky jsou následně použity na údržbu, obnovu zbylých a výstavbu domů nových.

Více informací o prodávaných domech či bytových jednotkách poskytuje: Realitní portál města Plzně

Veškeré informace týkající se pronájmů bytů či nebytových prostor poskytnou pracovníci bytového odboru magistrátu. V případě že již máte pronajatý byt či nebytový prostor, pak informace související se správou jednotlivých bytů a nebyt. prostor poskytne správce Obytná zóna Sylván a.s.

Souhrnné informace poskytují postupy životních situací v kategorii Vyřiďte si na úřadu (část oblast bytová).

Zveřejněno: 29. 10. 2021, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni