Úvod Vzdělávání

Vzdělávání

Na území města Plzně se nachází široce rozvětvený systém vzdělávacích institucí. Město samo je zřizovatelem mateřských a základních škol, Plzeňský kraj pak zřizuje zejména střední školy a zařízení pro zájmové vzdělávání. V Plzni dále sídlí dvě vysoké školy. Obecně lze říci, že v západočeské metropoli ročně navštěvují všechny stupně vzdělávání desetitisíce dětí, žáků a studentů.

Na úrovni města se problematikou vzdělávání zabývá Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně. Ten sídlí na adrese Kopeckého sady 11, Plzeň (telefonní seznam).

Polytechnické a přírodovědné vzdělávání žáků podporuje Správa informačních technologií města Plzně. Základní školy vybavuje moderní technikou, pedagogy vzdělává ve svém Centru robotiky. Ti zde získávají odbornou i metodickou podporu pro smysluplné využívání moderních technologií ve výuce.

Správa informačních technologií spolu s Podnikatelským a inovačním centrem BIC Plzeň jsou hlavními realizátory Plzeňského inovačního ekosystému PINE, jehož cílem je vést děti k technickému vzdělávání, podporovat talenty v jejich rozvoji, inspirovat inovátory i startupisty a pomáhat v akceleraci již fungujícím inovativním firmám.

Zveřejněno: 14. 6. 2024, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni