Úvod O městě Bezpečí

Bezpečí

Městská policie Plzeň

Záležitosti veřejného pořádku a bezpečí v rámci působnosti města zajišťuje Městská policie Plzeň. Ta se při plnění úkolů řídí zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními normami, které vymezují kompetence obecní policie. Kromě toho se Městská policie Plzeň významně podílí na projektu Bezpečná Plzeň, neboť právě strážník městské policie stojí v čele každého ze 30 policejních okrsků, na které je území Plzně rozděleno. Tento strážník-okrskář se pro občany stává tím, na koho se mohou se svými problémy obracet.

Některé povinnosti městské policie

Městská policie Plzeň plní podle zákona i další úkoly, například:

  • díky technickému vybavení jsou strážníci schopni rychle řešit veškeré problémy občanů nejen v oblasti bezpečnosti,
  • pomohou i s odchytem zatoulaných zvířat, s likvidací uhynulých zvířat, zajistí sběr odhozených injekčních stříkaček nebo vyřeší místní dopravní problém,
  • strážníci jsou vyškoleni v poskytování první pomoci, jsou vybaveni mobilním defibrilátorem a jinými prostředky k záchraně života,
  • díky technickým prostředkům dokáže strážník eliminovat agresivního člověka nebo na místě zjistit požadované zkoušky např. na alkohol.

Městská policie a inovativní technologie

Strážníci Městské policie Plzeň využívají také inovativní technologie, například v rámci projektu Smart City Plzeň aplikaci sdružující záznamy o přestupcích a drobných trestných činech spáchaných na území západočeské metropole. Díky údajům získávají větší přehled o jednotlivých lokalitách a v případě potřeby mohou posílit činnost hlídek, upravit dopravní značení nebo přidat důležitá opatření. Aplikace pro městskou policii je neveřejná. Údaje týkající se dopravních nehod jsou na https://nehodyplzen.innoconnect.net. Další užitečnou aplikací spadající do smart řešení je Vizualizace intenzity dopravy. Aplikace modeluje mimořádné situace v dopravě, jakými jsou například zúžení nebo uzavírky komunikací a předpovídá tak dopad těchto staveb na dopravu ve městě. Mapa intenzity dopravy je přístupná široké veřejnosti na webu https://intenzitadopravy.plzen.eu.

Bližší informace o Městské policii Plzeň jsou na:
www.mpplzen.cz

Zveřejněno: 13. 2. 2020, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni