Úvod Sociální služby Dětská skupina Malíček

Dětská skupina Malíček

Magistrát města Plzně pro své zaměstnance, zaměstnance úřadů městských obvodů, zaměstnance jeho příspěvkových organizací, případně zaměstnance spolupracujících subjektů, nabízí možnost využít služeb Dětské skupiny, pro ulehčení návratu do zaměstnání. Pod názvem Malíček funguje dětská skupina od září 2015, jde o zařízení s celodenní péčí s kapacitou dvanáct dětí ve věku od 18 měsíců do tří let. Péči zajišťují dvě pracovnice s odpovídajícím vzděláním. Malíček sídlí v centru města, v blízkosti většiny magistrátních budov, provozní doba je od pondělí do čtvrtka od 7:00 do 16:30 a v pátek od 7:00 do 15:00.

Dětská skupina Malíček je organizačně začleněna pod odbor sociálních služeb, oddělení Pomáhající Plzeň. Je primárně určena pro děti a vnoučata zaměstnanců města zařazených do Magistrátu města Plzně, jeho příspěvkových organizací a pro zaměstnance úřadů městských obvodů. V případě volné kapacity jsou místa nabídnuta jiným institucím veřejné správy. Za provoz dětské skupiny je odpovědný vedoucí Odboru sociálních služeb společně s vedoucí oddělení Pomáhající Plzeň.

Měsíční poplatek za celodenní péči o jedno dítě je 3 000 korun, pro děti, které dosáhly věku 3 let po 31. srpnu daného roku, činí poplatek 4 000 korun. V případě půldenní péče jde o částku 2 000 korun.

Více informací je na portálu:
Sociální služby města Plzně

Zveřejněno: 31. 1. 2024, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni