Úvod Vzdělávání Základní školy

Základní školy

V základních školách děti plní povinnou školní docházku od šesti do 15 let. Škola je rozdělena do devíti ročníků, ty se dále dělí na 1. stupeň (1. až 5. ročník) a 2. stupeň (6. až 9. ročník). Obecným cílem základní školy je připravit žáky pro vstup do různých typů středních škol. Stejně jako mateřinky jsou i ZŠ specializované, zaměřují se například na výuku informatiky a cizích jazyků, na hudební a výtvarnou výchovu, kladou důraz na sport, ekologickou výchovu a další.

Zákonní zástupci jsou povinni přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Termíny zápisů do prvních tříd stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a to v období od 1. do 30. dubna. Konkrétní termíny jednotlivých škol určí ředitel školy a budou uváděny na webových stránkách jednotlivých škol a na www.plzenskeskoly.cz.

Podrobné informace o základních školách jsou k dispozici na portálu plzeňských základních a mateřských škol www.plzenskeskoly.cz.

Město Plzeň rovněž zřizuje dvě samostatné školní jídelny. Ty zajišťují stravování pro více jak dva tisíce dětí, žáků, zaměstnanců škol a cizí strávníky.

Podle obecně závazné vyhlášky města jsou od roku 2014 na území Plzně vymezeny pouze čtyři takzvané školské obvody základních škol zřizovaných městem Plzeň.

Základní školy na území města Plzně jsou založeny různými zřizovateli, a to statutárním městem Plzeň (jde o příspěvkové organizace města), Plzeňským krajem, soukromými zřizovateli a církví.

Mapa mateřských a základních škol se otevře v novém okně

Mapa základních a mateřských škol

Město Plzeň je zřizovatelem 26 základních škol, součástí šesti z nich je i mateřská škola:

1. základní škola Plzeň
Západní 18
https://zs1.plzen.eu

2. základní škola Plzeň
Schwarzova 20
https://zs2.plzen.eu

4. základní škola Plzeň
Kralovická 12
www.zs4.plzen.eu

7. základní škola a mateřská škola Plzeň
Brněnská 36
https://zs7.plzen.eu

Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
www.benesovaskola.cz

10. základní škola Plzeň
náměstí Míru 6
www.zs10.plzen.eu

11. základní škola Plzeň
Baarova 31
www.zs11.plzen.eu

Masarykova základní škola Plzeň
Jiráskovo náměstí 10
www.masarykovazs.cz

13. základní škola Plzeň
Habrmannova 45
www.13zsplzen.cz

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
www.14zsplzen.cz

15. základní škola Plzeň
Terezie Brzkové 33-35
www.zs15plzen.cz

16. základní škola a mateřská škola Plzeň
Americká tř. 30
www.duhovaskola.cz

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1
www.zs17.plzen-edu.cz

Bolevecká základní škola Plzeň
náměstí Odboje 18
www.boleveckazs.cz

20. základní škola Plzeň
Brojova 13
www.20zsplzen.cz

21. základní škola Plzeň
Slovanská alej 13
www.21zsplzen.cz

22. základní škola Plzeň
Na Dlouhých 49
www.22zsplzen.cz

25. základní škola Plzeň
Chválenická 17
www.zs25plzen.cz

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
www.zs26plzen.cz

28. základní škola Plzeň
Rodinná 39
www.zs28plzen.cz

31. základní škola Plzeň
E. Krásnohorské 10
www.zs31.plzen-edu.cz

33. základní škola Plzeň
T. Brzkové 31
https://zs33.plzen.eu

34. základní škola Plzeň
Gerská 32
www.zs34.plzen-edu.cz

Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň
U školy 7
www.tyrsovazsams.plzen.eu

Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov
Vřesinská 17
https://zsbozkov.plzen.eu

Základní škola Plzeň-Újezd
Národní 1
www.zsujezdplzen.cz

Město Plzeň zřizuje též dvě samostatné školní jídelny:

10. školní jídelna Plzeň
nám. Míru 4
www.jidelna-bory.cz

11. školní jídelna Plzeň
Baarova 31
www.11sjplzen.cz

Plzeňský kraj je zřizovatelem šesti základních škol, součástí tří škol je i mateřská škola:

Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15
Skupova 423/15
www.pomspec.cz

Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23
Heyrovského 529/23
www.zshey.cz

Základní škola, Plzeň, Podmostní 1
Podmostní 2398/1
www.zspodmostni.cz

Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90
Mohylová 1200/90
www.sluchpost-plzen.cz

Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25
Lazaretní 1290/25
www.zrak-plzen.cz

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80
alej Svobody 923/80
www.skola-pri-fn-plzen.cz

Základní školy zřízené církví (Plzeňským biskupstvím):

Církevní základní škola a střední škola Plzeň
Táborská 2081/28
www.cisplzen.cz

Základní školy ostatních zřizovatelů (soukromé školy):

Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s. r. o.
Sokolovská 1165/54
www.krizik.eu

Soukromá základní škola Elementária, s. r. o.
Jesenická 1262/11
www.elementaria.cz

Waldorfská základní škola Dobromysl o. p. s.
Husova 1126/43
www.skoladobromysl.cz

Základní škola Easy Start, s. r. o.
Blatenská 1073/27a
www.zseasystart.cz

Základní škola Martina Luthera, s. r. o.
Školní náměstí 34/1
www.sml.cz

Základní škola Montessori Plzeň
náměstí Odboje 550/18
www.montessori-plzen.cz

Základní školy ostatních zřizovatelů (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy):

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň
Karlovarská 459/67
www.dduplzen.cz

Zveřejněno: 29. 4. 2024, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni