Východní okruh

Východní okruh Plzně

Stavba Východního okruhu je rozdělena do tří etap, celý bude měřit sedm kilometrů. Jeho cílem je převézt tranzitní dopravu z centra města, kdy Východní okruh propojí Severní předměstí Plzně s částí Doubravka a přispěje zejména ke zklidnění dopravy v Karlovarské ulici. První etapa, úsek o délce 1,4 kilometru od křižovatky Plaská – Studentská, byl dokončen v létě 2021. Druhá etapa je plánována v úseku Jateční – Na Roudné a třetí etapa povede od Rokycanské ulice údolím Úslavy až k Jasmínové ulici na Slovanech. Jedná se o projekty Ředitelství silnic a dálnic České republiky, na nichž Plzeň spolupracuje a jejichž je spoluinvestorem.

I/20 Plzeň: Jateční – Na Roudné

Stavba I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné (severní část I/20) umožní přesun dopravy z velmi zatížené Jateční ulice a z centra města, čímž dojde k propojení centra se Severním předměstím. Stavba začíná před křížením s Rokycanskou ulicí a pokračuje k seřaďovacímu nádraží Doubravka, kde je trasa silnice vedena mezi kolejemi SŽDC a kolejemi teplárny a dále dojde k mimoúrovňovému křížení s kolejemi (uzel IV.). Trasa pokračuje v souběhu s řekou Berounkou, estakádou překročí Berounku a ulici Na Roudné. Následně vytvoří hluboký zářez a napojí se na stávající stavbu I/20 Plzeň, Plaská – Na Roudné – Chrástecká. Na stavbě se nachází 6 úrovňových křižovatek, 2 nové železniční mosty. Pro stavbu je zpracování bezpečnostní audit, dokončuje se aktualizace Záměru projektu. Spoluinvestorem bude Město Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Předpoklad realizace je v letech 2028 až 2032. Více informací ZDE.

I/20 Plzeň, Jasmínová – Jateční

Cílem této stavby je převést tranzitní dopravu ve směrech sever – jih mimo centrální oblasti města Plzně. Jedná se o čtyřpruhovou komunikaci. Stavba navazuje na již dokončenou stavbu I/20 Plzeň, K Dráze – Jasmínová, pokračuje v souběhu se železniční tratí až k ulici Na Růžku a dále směrem k Sušické ulici. V úrovni Velenické ulice podchází již v předstihu vybudovaným tunelem železniční trať k řece Úslavě. Prostorem opuštěného lobezského kolejiště pokračuje směrem k Rokycanské ulici, kde se v úrovni Cvokařské ulice bude napojovat stavba Jateční – Na Roudné. V rámci stavby jsou navrženy 4 křižovatky, z toho tři světelné, jedna mimoúrovňová. V současné době je přerušené územní řízení do 31. května 2024, aktualizace záměru projektu je vypracovaná. Realizace se předpokládá v letech 2030 až 2034. Více informací ZDE.

Zveřejněno: 7. 2. 2024, Martin Pecuch

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni