Úvod Úřad Objednejte se online

Objednejte se online

ÚŘAD BEZ ČEKÁNÍ je online aplikace, kterou pro Vás připravil Magistrát města Plzně.

OBJEDNEJTE SE ONLINE:
www.uradbezcekani.cz

Prostřednictvím aplikace se lze objednat k vyřízení žádosti týkající se agend občanské průkazy, cestovní doklady, Czech POINT a ověřování, také evidence řidičů, vozidel, technici, dále Živnostenský úřad, Plzeňská karta a další. Díky aplikaci Úřad bez čekání se objednáte na úřad v termínu a hodině, která Vám vyhovuje. Zároveň lze domluvit vyřízení žádosti s asistencí on-line tlumočníka pro neslyšící.

Občanské průkazy a cestovní doklady, Czech POINT a ověřování (nám. Republiky 16) Objednat se online
Řidičské průkazy, evidence řidičů, evidence vozidel, technici (Koterovská 162) Objednat se online
Živnostenský úřad – příjem podání, výdej živnost. oprávnění, zemědělský podnikatel (Tylova 36) Objednat se online
PMDP, Plzeňská karta – nová karta, výměna karty, duplikát (Zákaznické centrum, Denisovo nábř. 12) Objednat se online
Návštěva kontaktního místa pro bydlení (Jagellonská 8) Objednat se online
Termín svatby, matrika oddací (sady Pětatřicátníků 7, 9) Objednat se online

Pokud si nejste jisti tím, jak postupovat v konkrétní životní situaci, podívejte se na jejich podrobný popis v kategorii Vyřiďte si na úřadu.

Zveřejněno: 8. 6. 2022, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni