Úvod Úřad Pracovní místa

Pracovní místa

Na této stránce najdete informace o volných pracovních místech na Magistrátu města Plzně, popř. organizacích města vyhlášených jako výběrová řízení na obsazení pracovních míst v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Informace o dalších volných pracovních pozicích lze najít také na portálech městských obvodů 1 – 10, organizací města a portálu Městské policie Plzeň.

Informace k žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů

Dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků musí každý uchazeč, který se hlásí do výběrového řízení doložit výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce.

Přílohy

Personální dotazník (xls, 25 kB)
Čestné prohlášení dle zákona č. 451-1991 Sb. (doc, 22 kB)
Přihláška do výběrového řízení (doc, 20 kB)
Společensky účelná pracovní místa (pdf, 315 kB)

Přehled inzerátů

Výběrové řízení - referent/ka v oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů v Odboru investic

Magistrát města Plzně

Výběrové řízení na obsazení pozice referent/ka v oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů v Odboru investic Magistrátu města Plzně

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení přípravy a realizace pozemních a vodních staveb v Odboru investic

Magistrát města Plzně

Výběrové řízení na obsazení pozice referent/ka v oddělení přípravy a realizace pozemních a vodních staveb v Odboru investic Magistrátu města Plzně

Výběrové řízení - vedoucí oddělení v OI MMP

Magistrát města Plzně

Výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí/vedoucího oddělení přípravy a realizace pozemních a vodních staveb v Odboru investic Magistrátu města Plzně

Výběrové řízení - úředník/úřednice v odd. dopravních přestupků v OSČ DN

Magistrát města Plzně

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v oddělení dopravních přestupků v Odboru správních činností Magistrátu města Plzně 

Výběrové řízení - úředník/úřednice v odd. dopravních přestupků v OSČ DU

Magistrát města Plzně

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v oddělení dopravních přestupků v Odboru správních činností Magistrátu města Plzně 

Výběrové řízení - referent/referentka v odd. sociálního začleňování v ODBSZ

Magistrát města Plzně

Výběrové řízení na obsazení pozice referent/referentka v oddělení sociálního začleňování v Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování v Technickém úřadu Magistrátu města Plzně

Výběrové řízení - koordinátor/ka sociálního začleňování v oddělení sociálního začleňování v Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování

Magistrát města Plzně

Výběrové řízení na obsazení pozice koordinátor/koordinátorka sociálního začleňování v oddělení sociálního začleňování v Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování v Technickém úřadu Magistrátu města Plzně

Výběrové řízení - klíčový pracovník/klíčová pracovnice v odd. prevence ztráty bydlení v ODBSZ

Magistrát města Plzně

Výběrové řízení na obsazení pozice klíčový/á pracovník/pracovnice v oddělení prevence ztráty bydlení v Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování v Technickém úřadu Magistrátu města Plzně

Výběrové řízení - koordinátor/ka Kontaktního místa pro bydlení v ODBSZ

Magistrát města Plzně

Výběrové řízení na obsazení pozice koordinátor/ka /analytik Kontaktního místa pro bydlení v oddělení prevence ztráty bydlení v Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování v Technickém úřadu Magistrátu města Plzně

Nabídka DPČ - poradce pro nájemníky v oddělení prevence ztráty bydlení

Magistrát města Plzně

Nabídka na uzavření dohody o pracovní činnosti - poradce pro nájemníky v oddělení prevence ztráty bydlení v Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování v Technickém úřadu Magistrátu města Plzně

Výběrové řízení - vedoucí Odboru sociálního ÚMO Plzeň 4

ÚMO Plzeň 4

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí/ho Odboru sociálního ÚMO Plzeň 4

Výběrové řízení - pracovník / pracovnice ÚKRMP v úseku rozvoje města

Útvar koncepce a rozvoje

Výběrové řízení na obsazení pozice pracovník / pracovnice ÚKRMP v úseku rozvoje města 

Člena marketingového týmu Visit Plzeň

Plzeň - TURISMUS

Do marketingového týmu organizace Plzeň – TURISMUS hledáme kolegu či kolegyni na hlavní pracovní poměr na dobu určitou jako zástup za rodičovskou dovolenou.

Zveřejněno: 5. 12. 2023, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni