Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Fakultní nemocnice Plzeň zrekonstruovala…

Fakultní nemocnice Plzeň zrekonstruovala Metabolickou JIP a zahajuje výstavbu nových oddělení kardiologie

Fakultní nemocnice Plzeň otevřela zrekonstruovanou Metabolickou JIP na I. interní klinicezahájila výstavbu nových oddělení Kardiologické kliniky, obojí v areálu na Lochotíně. Rozšíření lůžkové kapacity a komfortní prostory pro pacienty i pro nové moderní přístrojové vybavení na obou klinikách zásadně ovlivní kvalitu poskytované péče.

240301_FN_JIP_kardio_1

Slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor (fotografie: M. Pecuch)

Rekonstrukci metabolické jednotky intenzivní péče na I. interní klinice jsme zahájili 23. ledna loňského roku. Původní prostory byly nevhodně uspořádané a nevyhovovaly současným potřebám pro zajištění plynulého provozu. Díky rekonstrukci můžeme také navýšit kapacitu na deset lůžek, což významně zvýší prostupnost zdejší péče,“ řekl ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

240301_FN_JIP_kardio_3

Pracoviště ročně hospitalizuje 300 pacientů. Nyní odpovídá svým vybavením nejmodernějším trendům a nabízí nesrovnatelně vyšší komfort pro personál, pacienty i jejich blízké. Současně s rekonstrukcí Metabolické JIP došlo i k výměně rozvodů technického zařízení budovy, zejména kvůli jeho technickému stavu. Celková investice dosáhla 109 milionů korun, financována byla téměř 73 miliony z evropských fondů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a částkou 36 milionů korun z rozpočtu fakultní nemocnice. Stavbu realizovala společnost IVPS Group s.r.o.

240301_FN_Plzen

FN Plzeň (foto: M. Pecuch)

„Fakultní nemocnice Plzeň je jedním z nejúspěšnějších žadatelů o podporu z IROP v Plzeňském kraji. O kvalitě jejich práce svědčí bezproblémová administrace a následná podpora jedenácti projektů z IROP 1, kdy nemocnice získala více než 1,2 miliardy z evropských peněz, a také pět dalších projektů v aktuálním období, které jsme doporučili k financování,“ řekla Magda Sýkorová, ředitelka plzeňské pobočky Centra pro regionální rozvoj České republiky, které IROP kompletně zastřešuje. „Podpora nových projektů, které se týkají kybernetické bezpečnosti, už teď přesahuje 161 milionů korun a přepokládám, že tím nemocnice nekončí a využije i další výzvy, které v oblasti zdravotnictví vypíšeme v druhé půli tohoto roku,“ dodala Magda Sýkorová.

240301_FN_JIP_kardio_4

Poklepání základního kamene Kardiologické kliniky (foto: M. Pecuch)

Druhou významnou akcí je zahájení výstavby na Kardiologické klinice. Současných 30 standardních a 11 JIP lůžek zdvojnásobí svoji kapacitu na dvou nových lůžkových stanicích. Stavební práce provádí společnost STRABAG a.s. Pozemní a inženýrské stavitelství. Onemocnění srdce jsou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. U mužů i žen je nejvyšší úmrtnost na chronickou ischemickou chorobu srdeční, selhání srdce a akutní infarkt myokardu. Jen za uplynulý rok hospitalizovala Kardiologická klinika FN Plzeň 4 000 pacientů. „Počty pacientů s kardiovaskulárními onemocněními bohužel stále rostou. Rozšíření stávajících prostor je zcela nezbytné pro zajištění potřebné péče nejen pacientům z Plzeňského kraje, ale i sousedních regionů. Celkové náklady na výstavbu nového moderního pracoviště ve výši 180 milionů korun uhradí nemocnice ze svého rozpočtu. Stavba by měla být dokončena v prosinci letošního roku,“ dodal ředitel Václav Šimánek.

Editace textu: Eva Barborková


Zveřejněno: 1. 3. 2024, Martin Pecuch

Významné akce města Plzně

Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Slavnosti svobody Plzeň
3. 5. 2024 - 6. 5. 2024
Slavnosti svobody Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni