Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Křesadla za rok 2023 byla předána…

Křesadla za rok 2023 byla předána dobrovolníkům

Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. To je podtitul ocenění Křesadlo, jež je určeno těm, kdo v Plzeňském kraji vykonávají dobročinnou činnost. Jeho již 18. ročník pořádala i v letošním roce Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA. Minulý týden se v Kulturním domě Šeříková konalo předávání cen. Slavnostního aktu se účastnil také radní města Plzně pro oblast sociální a aktivní život seniorů Jiří Šrámek.

Zdroj fotografií: archiv pořadatele

Zdroj fotografií: archiv pořadatele

„Moc děkuji všem, kterým nejsou druzí lhostejní a jsou ochotni pomáhat. Ti, s nimiž jsem se mohl na slavnostní předávání cen Křesadlo setkat, zároveň ukazují, jak může být dobrovolnická práce zajímavá a pestrá. Věřím, že budou inspirací mnoha dalším lidem, kteří by také chtěli pomáhat,“ řekl radní Jiří Šrámek.

Zdroj fotografií: archiv pořadatele

Předsedkyně Dobrovolnické Regionální Agentury DoRA Romana Štěpáníková uvedla, že v tomto ročníku obdrželi 46 nominací: „Nebylo vůbec lehké mezi všemi nominovanými vybrat držitele hlavních cen, protože Křesadlo by si bezpochyby za svou dobrovolnickou činnost zasloužil každý z nich.“

Zdroj fotografií: archiv pořadatele

Proces oceňování byl spuštěn v červenci 2023 výzvou veřejnosti k nominaci dobrovolníků. Porota, která byla složena ze zástupců Plzeňského kraje, Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně, Městského obvodu Plzeň 1, Městského obvodu Plzeň 2, Městského obvodu Plzeň 3 a pořádající organizace DoRA, udělila tři hlavní ceny Křesadlo, jednu zvláštní cenu poroty a zvláštní poděkování.

Hlavní cenu získali:

Jiří Poslední je zakládajícím členem Spolku Klášter Chotěšov. Ten vznikl v roce 1993. Klášterem a aktivitami kolem něho doslova žije. Jako grafik s vazbami hlavně na plzeňskou výtvarnou scénu postupně převzal organizaci uměleckých výstav v klášteře. Pokud za sezonu probíhá 4 až 6 výstav, uspořádal už cca 120 výstav a vernisáží. Díky tomu klášter získal pověst velmi prestižního vystavovatele. Jiří Poslední chotěšovskému klášteru věnuje mnoho svého času, ať již jako amatérský historik, organizátor života v něm, dříve také jako správce a průvodce. Jako kurátor připravil také expozici filmů natočených v klášteře, výstavu malíře F. X. Margolda a klášterní muzejní expozici. Několik let je také kronikářem obce Chotěšov. Ocenění převzal z rukou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka.

Zdroj fotografií: archiv pořadatele

Linda Albrechtová pomocí svého blogu nebo osobními setkáními pomáhá inspirovat lidi se zrakovým postižením, kteří mají pochybnost o tom, zda se se svým handicapem mohou zapojit do běžných aktivit. Blogem také oslovuje laickou veřejnost, aby se lidé nebáli kontaktu se zrakově postiženými a aby věděli, jak s nimi případně komunikovat či jim pomoci. Její pomoc je unikátní tím, že pomáhá lidem se zrakovým postižením na jejich cestě k soběstačnosti a samostatnosti, ale také těm, kteří mají mezi svými blízkými někoho, kdo má zrakový handicap. V Lindiných textech mohou najít motivaci. Blog je také zdrojem užitečných informací pro zdravotníky či pracovníky v sociálních službách. Linda i přes svůj zrakový handicap vystudovala Západočeskou univerzitu v Plzni, pracuje se stejně postiženými lidmi, dělá osvětové aktivity a vychovává dceru. Ocenění jí předal Jiří Rezek, místostarosta městského obvodu Plzeň 1.

Vlasta Fialová působí jako dobrovolnice v Domově pro seniory sv. Jiří – Městská charita Plzeň, kde předčítá klientům. Také má na starosti správu místní knihovny, výpůjčky a zápisy nových knih. Předčítání je u klientů velmi oblíbené a pravidelně a rádi se ho zúčastňují. Její činnost není jen "čtenářský kroužek", ale rozdává radost klientům i tím, že si s nimi povídá o jejich radostech a starostech a společně vzpomínají na doby minulé. Je to milá, empatická, vstřícná a ochotná dáma. Ocenění převzala z rukou Jiřího Šrámka, radního města Plzně pro oblast sociální a aktivní život seniorů.

Zvláštní cenu poroty obdržela Andrea Sommerová, která působí jako dobrovolnice v Západočeském muzeu v Plzni. Zvláštní poděkování si zasloužili Irena PopováJiří Lokajíček, dlouholetí dobrovolníci z TyfloCentra Plzeň.

Editace textu: Hana Josefová


Zveřejněno: 14. 11. 2023, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Slavnosti svobody Plzeň
3. 5. 2024 - 6. 5. 2024
Slavnosti svobody Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni