Úvod Úřad Žádosti o informace Články Statutární město Plzeň

Statutární město Plzeň

Magistrát města Plzně - povinný subjekt

náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
tel.: +420 378 031 111

V souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, jsou povinnými subjekty města Plzně, které poskytují informace vztahující se k jejich působnosti, orgány územní samosprávy.

V rámci statutárního města Plzně – jako jednotky územní samosprávy – jsou těmito orgány Zastupitelstvo města Plzně, Rada města Plzně, primátor a Magistrát města Plzně (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Plzeň, statutární město - právnická osoba

náměstí Republiky 1
P. O. box 332
301 00 Plzeň
tel.: +420 378 031 111
datová schránka (ID): 6iybfxn (statutární město Plzeň)

IČO: 00075370

DIČ: CZ00075370

Zakládací listina

Plzeň byla patrně založena roku 1295 z rozhodnutí krále Václava II. Přesný důvod již není znám, zakládací listina se nedochovala. Obec vznikla odtržením od tehdejší Plzně, dnes Starého Plzence.

Město Plzeň

Město Plzeň je statutárním územně členěným městem. Svou působnost a pravomoci rozdělilo mezi orgány města Plzně a orgány svých městských obvodů (kterých má 10) obecně závaznou vyhláškou - Statutem města Plzně. Povinným subjektem ve smyslu zákona o informacích je za město Plzeň vždy ten orgán města nebo jeho městského obvodu, kterému byla Statutem města Plzně svěřena příslušná působnost nebo pravomoc.

Zveřejněno: 21. 2. 2024, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni