Úvod Veřejná sbírka Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň

Banner_veřejná sbírka

https://www.pomahajiciplzen.eu/

Město Plzeň vyhlásilo veřejnou sbírku s názvem Pomáhající Plzeň na pomoc lidem nacházejících se na území města Plzně, kteří museli z důvodu války na Ukrajině opustit svoje domovy, ale také lidem, jež se ocitli v tíživé životní situaci způsobené bytovou nouzí. Konání sbírky na dobu neurčitou na území České republiky schválili radní města.

Číslo sbírkového účtu města Plzně u Komerční banky je:

123-5443790227/0100

Ćíslo sbírkového účtu

Platba ze zahraničí

IBAN: CZ64 0100 0001 2354 43790227

Odkaz na transparentní účet

https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-5443790227 

Výtěžek sbírky Pomáhající Plzeň bude použit výhradně k úhradě nákladů spojených se zajištěním dlouhodobého bydlení, tedy úhradu nájemného a souvisejících služeb a energií, kauce, pořízení základního vybavení bytu a zajištění dalších potřeb souvisejících s integrací do společnosti.

Sbírkový účet je veden jako transparentní účet. V případě zaslání finančních prostředků na tento účet je zobrazen název účtu plátce, číslo jeho účtu, výše a měna platby, datum připsání či odepsání platby, popis platby a zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, pokud byly plátcem uvedeny. Zasláním prostředků na tento sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním vašeho jména/názvu účtu plátce a dalších uvedených údajů, včetně výše zaslané finanční částky.

Zveřejněno: 14. 4. 2022, Jarošová Adriana

Kam pokračovat...

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni