Statistická data o městě

Demografie

Vývoj počtu obyvatel v Plzni je úzce spjat s rozmachem průmyslu ve městě. Značné zvýšení počtu obyvatel nastalo v 19. století, zejména mezi roky 1869–1890 s rozvojem Škodových závodů a jiných průmyslových podniků. Počet obyvatel poměrně dynamicky rostl až do konce 19. století a dále i v první třetině 20. století. Po druhé světové válce dochází ke snížení počtu obyvatel vlivem odsunu Němců a osídlení pohraničí.

Ve druhé polovině 20. století se projevuje rychlý růst počtu obyvatel. Jsou budována nová sídliště s velkým množstvím panelových bytů, do nichž se stěhují lidé ze širokého okolí Plzně. Od poloviny 80. let začíná stagnace a později i pokles počtu obyvatel, což souvisí se změnami orientace obyvatelstva na jiný typ bydlení (výstavba rodinných domů v okolních obcích metropole), ale i s menším množstvím dokončovaných bytů při asanaci a opravách objektů v centru města.

Poslední sčítání lidu, domů a bytů se uskutečnilo v roce 2011. V současné době byly zahájeny přípravy pro nový populační cenzus, který bude realizován v březnu 2021.

Vybrané základní ukazatele

Aktuální demografické údaje (k 31. 12. 2018) jsou uvedeny v následujících tabulkových přehledech.

Počet obyvatel
Celkem Ženy Muži
172 441 88 570 83 871
Počet obyvatel podle věku
Věk 0 - 14 15 - 64 65 a více
  26 059 110 402 35 980
Průměrný věk
Celkem Ženy Muži
43,1 44,5 41,7

Více informací je na: ČSÚ - Krajská správa PlzeňČeský statistický úřad, Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Plzni

Zveřejněno: 15. 5. 2020, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni