Články

Záštita primátora města Plzně

Záštitu uděluje primátor města Plzně za účelem morální podpory akcí a událostí zvyšujících prestiž a propagaci města Plzně.

Zveřejněno: 7. 2. 2024 , Pecuch Martin
Koncepce integrovaného systému řízení Magistrátu města Plzně

Koncepce kvality; Koncepce v oblasti ochrany životního prostředí; Koncepce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; Koncepce energetického managementu

Zveřejněno: 29. 3. 2023 , Pecuch Martin
Zajištění agend pro některé obce

Pro některé obce jsou agendy zajišťovány Magistrátem města Plzně nebo jinou obcí.

Zveřejněno: 29. 9. 2022 , Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni