Artotéka města Plzně

Artotéka města Plzně je kolekcí současného lokálního výtvarného umění. Projekt Artotéky města Plzně připravili v roce 1995 pracovníci Odboru kultury Magistrátu města Plzně pod vedením tehdejšího vedoucího odboru, pana Vladimíra Líbala. Založení Artotéky města Plzně bylo schváleno k 1. 1. 1996 usnesením RMP č. 512 ze dne 5. 10. 1995. V současné době Artotéka města Plzně zahrnuje více než 300 výtvarných děl v celkové hodnotě okolo 5 mil. Kč a jsou v ní zastoupeni významní umělci plzeňské oblasti, jako jsou např. Jiří Patera, Miroslav Tázler, zástupci plzeňské malířské školy 70. – 80. let 20. století (tzv. Paterův kroužek) – V. Havlíček, V. Malina, M. Maur, J. Samec a další. Dále jsou ve sbírce zastoupena díla Bronislava Losenického, Květy Monhartové, Jarmily Dytrychové, Marie Lacigové, Jiřího Rataje, Benedikta Tolara aj.

Web Artotéky města Plzně:
https://artoteka.plzen.eu

Zveřejněno: 1. 11. 2022, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni