Konference Quo Vadis, Cultura…? Kultura v době (post)covidové

Statutární město Plzeň (Odbor kultury MMP) uspořádalo v úterý 6. září 2022 ve spolupráci s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS) konferenci o aktuálních problémech kultury v době (post)covidové. Akce QUO VADIS, CULTURA…? KULTURA V DOBĚ (POST)COVIDOVÉ proběhla v prostorách areálu DEPO2015. Účastnili se jí zástupci veřejné správy, zřizovaných organizací, privátních subjektů, asociací a neziskového sektoru z celé České republiky. Konference se ve čtyřech blocích zabývala celostátními statistickými daty v kultuře za uplynulé období, úlohou veřejné kulturní služby v době (post)covidové, aktuálními výzvami i problematikou financování a dotační politikou.

Výstupy z konference jsou uvedeny v příloze.

Přílohy

Zveřejněno: 27. 9. 2022, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni