Kulturní zařízení v Plzni

Odbor kultury Magistrátu města Plzně průběžně monitoruje nabídku kulturní infrastruktury na území statutárního města Plzeň. V současné době odbor kultury připravuje další aktualizaci Pasportizace kulturních zařízení v Plzni, dokument bude zveřejněn na webu města začátkem roku 2022.

Ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v roce 2020 vznikla aktualizace dat o síti kulturních zařízení pro mapový aplikační systém Marushka (GIS data).

Přílohy

Zveřejněno: 14. 12. 2021, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni