Názory obyvatel na kulturu města Plzeň - výsledky dotazníkového šetření 2018

Průzkum - Názory obyvatel na kulturu statutárního města Plzeň - výsledky dotazníkového šetření (2018)

V roce 2018 realizoval Odbor kultury Magistrátu města Plzně ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy průzkum názorů obyvatel na kulturu, jako podkladový materiál k přípravě Programu rozvoje kultury města Plzně na období 2020–2030.

Centrum pro komunitní práci západní Čechy, zpracovatel průzkumu, obdržel celkem 1415 odpovědí. Přes 92 procent respondentů dotazníkového šetření o stavu kultury v Plzni uvedlo, že je zcela či částečně spokojeno s nabídkou kulturního dění v krajské metropoli. Nespokojeno, i jen částečně, je pak okolo sedmi procent respondentů. Z fungování kulturních institucí byly nejlépe hodnoceny knihovny, divadla a kina v Plzni. Návštěvníci kulturních akcí v Plzni nejraději navštěvují zdejší divadla, akce ve veřejném prostoru, jako je Živá ulice, Pilsner fest či trhy, kina, Měšťanskou besedu, DEPO2015, ale také menší kulturní zařízení – Papírnu a Moving Station. Bližší informace naleznete v příloze tohoto článku.

Přílohy

Zveřejněno: 11. 5. 2018, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni