Stolpersteine Plzeň

Stolpersteine („kameny zmizelých“) jsou pamětní kameny/kostky připomínající oběti holocaustu. Tyto dlažební kostky s mosazným povrchem jsou vsazené do chodníků před domy, kde oběti holocaustu žily před násilným sestěhováním do hromadných bytů či před transportem.

Americká 9, Plzeň (ilustrační foto)

Americká 9, Plzeň (ilustrační foto)

Autorem projektu Stolpersteine je německý umělec Gunter Demnig (www.stolpersteine.eu).

Dosud bylo realizováno více než 90 000 ks Stolpersteine v 26 zemích, např.: Rakousko, Belgie, Francie, ČR, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Itálie, Litva, Polsko, Slovensko, Švýcarsko aj. Od roku 2008 je projekt realizován také v České republice.

Statutární město Plzeň zahájilo účast na projektu Stolpersteine v roce 2012, na území Plzně byly dosud položeny pamětní kameny uvedené v příloze tohoto článku.

Projekt Stolpersteine zajišťuje od roku 2017 ve spolupráci s dalšími složkami města Odbor kultury Magistrátu města Plzně, který kontinuálně shromažďuje podněty veřejnosti. V současné době je připravováno uctění památky dalších plzeňských obětí holocaustu. Všechny návrhy/žádosti jsou pečlivě posuzovány a prověřeny ve spolupráci s Archivem města Plzně. Dle stanoveného termínu a kapacity pro danou lokalitu ze strany nadace „Stiftung – Spuren – Gunter Demnig“ je následně realizována pokládka Stolpersteine. Kameny zhotovuje ručně berlínský sochař Michael Friedrichs-Friedlaender.

Návrhy na položení Stolpersteine obětem holokaustu v Plzni (s uvedením jména oběti, popř. data narození a poslední adresy oběti), prosím, zasílejte na adresu:

Odbor kultury Magistrátu města Plzně
PhDr. Květuše Sokolová
Kopeckého sady 11
306 32  Plzeň
E-mail: sokolova@plzen.eu

Pozn.: Vzhledem k enormnímu počtu obdržených návrhů na realizaci Stolpersteine ze strany veřejnosti na období od r. 2022 může dojít k výraznému časovému posunu realizace dalších pamětních kamenů v následujících letech… Děkujeme za pochopení.

Přílohy

Stolpersteine Pilsen (doc, 234.38 kB)
Zveřejněno: 1. 11. 2023, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni