Významná kulturní výročí v roce 2018

Rok 2018 je významným rokem, kdy si připomeneme nejen 100 let vzniku Československa, ale i další důležitá výročí historických událostí v dějinách České republiky, tzv. „osmičkové roky“. Zároveň rok 2018 je i rokem výročí významných osobností kulturního života nejen města Plzně, ale i celé ČR, např. 100. výročí narození Miroslava Horníčka, Bohumila Konečného (Bimba), Viléma Heckela, Rudolfa Löwyho aj.

Statutární město Plzeň se k oslavám vzniku Československa a významných kulturních výročí v příštím roce připojí v rámci celoročního projektu „Plzeň 2018 – 100. výročí vzniku samostatného československého státu“.

Přehled vybraných významných výročí naleznete v přílohách tohoto článku.

Přílohy

Zveřejněno: 11. 9. 2017, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni