Úvod Úřad Městské organizace Neziskové organizace Neziskové organizace založené městem

Neziskové organizace založené městem

Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti

Název organizace

IČO

Účast

Výroční zprávy

NADACE

 

 

 

Nadace 700 let města Plzně

Plzeň, Kopeckého sady 11, PSČ: 306 32, Okres: Plzeň-město

45332657 město Plzeň

www.nadace700.cz

Nadace sportující mládeže

Plzeň, Štruncovy sady 3, PSČ: 301 00, Okres: Plzeň-město

45335966 město Plzeň

www.nsm.cz

Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů za záchranu plzeňských synagog

Plzeň, Smetanovy sady 5, PSČ: 301 37, Okres: Plzeň-město

49777327 město Plzeň

NADAČNÍ FONDY

 

 

 

Nadační fond pro kulturní aktivity občanů města Plzně

Plzeň, Nám. Republiky 1, PSČ: 306 32

25229591 město Plzeň 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže

Plzeň, Nám. Republiky 1, PSČ: 306 32

64354245 město Plzeň 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Nadační fond pro sociální aktivity občanů města Plzně

Plzeň, Nám. Republiky 1, PSČ: 306 32

25243896 město Plzeň www.exodus.cz/nfsa

Nadační fond Zelený poklad

Plzeň, Nám. Republiky 1, PSČ: 306 32

25229575 město Plzeň www.zelenypoklad.org

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Divadlo pod lampou, o.p.s.

Plzeň, Havířská 933/11, PSČ 301 00

28004256 město Plzeň www.podlampou.cz

Galerie města Plzně, o.p.s.

Plzeň, Dominikánská 2, PSČ: 301 12

25234994 město Plzeň www.galerie-plzen.cz

Plzeň 2015, z. ú.

Plzeň, Pražská 19, PSČ 301 00

29109124 město Plzeň www.plzen2015.eu

Plzeňská filharmonie, o.p.s.

Plzeň, nám. Míru 10, PSČ 320 70

25224662 město Plzeň www.plzenskafilharmonie.cz

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

Plzeň, Havířská 11, PSČ: 32025, Okres: Plzeň-město

25232142 město Plzeň

www.cppt.cz

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost

Plzeň, Riegrova 1, PSČ: 306 25

25245091 BIC, ÚKRmP

Regionální centrum cestovního ruchu Západních Čech, o.p.s. - v likvidaci

Plzeň, Prešovská 171/7, PSČ: 306 37

26356538 město Plzeň

Další informace:

Informace o grantech a dotacích vč. formulářů žádostí najdete ve složce Granty a dotace.

Informace o dalších nadacích, nadačních fondech, obecně prospěšných společnostech a občanských sdruženích v ČR. Informace o finančních zdrojích pro neziskové organizace. Vzdělávání a odborné konzultace pro neziskové organizace. Databáze neziskových organizací. Legislativa a účetnictví pro neziskové organizace. Burza práce v neziskovém sektoru. Takové informace najdete na www.neziskovky.cz.

Zveřejněno: 7. 2. 2019, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni