Muzea a galerie

Galerie

V Plzni působí celá řada uměleckých škol a několik významných českých umělců, město se tak stalo místem současné výtvarné tvorby. To vše se promítá i v množství galerií, kterých v Plzni najdeme více než dvacet, většinu z nich v centru města. Mezi nejvýznamnější patří Západočeská galerie v Plzni, Galerie města Plzně, Galerie Jiřího Trnky a Galerie Ladislava Sutnara.

Západočeská galerie v Plzni

Západočeská galerie, Masné krámyZápadočeská galerie, nejvýznamnější galerijní instituce v Plzeňském kraji, vznikla v roce 1954. Dnes sídlí v Pražské ulici v prostorách Masných krámů (původní středověká masná tržnice) a ve výstavní síni „13“. Galerie vlastní díla, která patří ke zlatému fondu dějin českého výtvarného umění, v jejích sbírkách najdete přes deset tisíc sbírkových předmětů. Sbírky Západočeské galerie pokrývají historické období od 14. století po současnost, obsahují mimořádně kvalitní soubory umění 19. století, umění přelomu století a české moderny, zahrnující zvláště hodnotnou sbírku kubismu. Velkou chloubou je kolekce českého umění přelomu 19. a 20. století. Od roku 2009 je sbírkový fond galerie rozšířen o sbírku architektury.

K jednotlivým výstavám galerie připravuje komentované prohlídky, přednášky a literární či filmové pořady vážící se k tématu výstavy. Galerie nabízí i koncerty pořádané ve výstavní síni Masné krámy, literární pořady či přednášky. Knihovna Západočeské galerie v Plzni spravuje cenný fond domácí i zahraniční uměleckohistorické a uměnovědné literatury.

Pražská 18 (výstavní síň Masné krámy), Pražská 13, Plzeň (výstavní síň „13“) www.zpc-galerie.cz

Galerie města Plzně

Galerie města PlzeňGalerii města Plzně najdete na náměstí Republiky v Plzni, je součástí komplexu radničních budov. Galerie se zaměřuje na výstavy současného a moderního českého i zahraničního umění a na mezinárodní projekty, například výstavy italské a rakouské poválečné avantgardy či evropské informální grafiky. Cíleně se soustředí zejména na středoevropský prostor. K výstavám galerie zajišťuje doprovodné a lektorské programy, pořádá komentované prohlídky, výtvarné dílny nebo umělecký příměstský tábor.

náměstí Republiky 40, Plzeň, www.galerie-plzen.cz

Galerie Jiřího Trnky v Plzni

Galerie Jiřího Trnky je výstavní síní Unie výtvarných umělců Plzeň, která sdružuje výtvarníky plzeňského regionu v celém rozsahu profesní výtvarné činnosti – malíře, sochaře, designéry, výtvarníky v oboru užitého umění a teoretiky. Její členové se velmi aktivně zúčastňují plzeňského kulturního života. Každoročně Unie uspořádá přes čtyřicet výstav nejen v Galerii Jiřího Trnky, ale rozšířila výstavní i popularizační činnost do plzeňských obvodů. Unie je organizátorem nebo se spolupodílí na výstavách a akcích mezinárodního významu. Galerie vystavuje díla výtvarníků z plzeňského regionu – obrazy, kresby, plastiky, grafické listy, keramiku, šperky, užitou grafiku, design.

náměstí Republiky 40, Plzeň, www.uvu-plzen.cz

Galerie Ladislava Sutnara

Galerie Ladislava Sutnara vznikla v květnu 2011 transformací tehdejší Univerzitní galerie Západočeské univerzity v Plzni. Galerie se hlásí k osobnosti a dílu Ladislava Sutnara, plzeňského rodáka, a to i použitím jedním z jeho log. Galerie se soustředí převážně na vystavování současného designu a užitého umění. Pořádá výstavy domácích i hostujících pedagogů a studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, zároveň v rámci přeshraniční i euroregionální spolupráce seznamuje veřejnost s tvorbou spřízněných zahraničních umělců, designérů a institucí. Každoročně galerie organizuje jednu výstavu věnovanou fenoménu Sutnar a další expozice je v rámci květnových Slavností svobody věnována americkým umělcům spjatým s Plzní či Českou republikou.

Riegrova 11, Plzeň, www.fdu.zcu.cz

Mázhauz plzeňské radnice

Mázhauz se nachází v přízemí historicky cenného objektu radnice na náměstí Republiky. Jedná se o renesanční palác z let 1554 až 1559, jednu z nejcennějších renesančních staveb nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě. Výstavní prostor je vyhrazen pro neziskové organizace, školy a organizace pracující s dětmi a mládeží, s menšinami nebo seniory. Výstavy se tematicky vztahují k Plzni, plzeňskému regionu, k osobnostem se vztahem k Plzni, k významným akcím či výročím. Ročně se v mázhauzu koná 15 až 17 výstav. Vstup je zdarma.

náměstí Republiky 1, Plzeň

Galerie Paletka

1. Československá galerie dětského výtvarného projevu v Plzni byla založena v roce 1978. Dlouhou dobu působila na plzeňském výstavišti, svého druhu je jediná v České republice i ve světě. V současné době má své výstavní prostory v Husově ulici naproti Divadlu J. K. Tyla. Galerie se dlouhodobě a cíleně věnuje podpoře, prezentaci a metodické činnost v oblasti estetické výchovy dětí a mládeže. Činnost galerie organizuje a zajišťuje Základní umělecká škola Plzeň, Jagellonská.

Husova 2, Plzeň, www.vytvarkaplzen.cz

Zveřejněno: 10. 11. 2021, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni