Partnerská města

Limoges, Francie

Limoges se nachází v západo-centrální Francii v regionu Limousin. Jeho obyvatelé se nazývají Limougeauds.

VEDENÍ MĚSTA

Starosta města: Émile Roger Lombertie
Zastupitelstvo města: 55 členů (mezi nimiž jsou i členové rady města)

HISTORIE VZTAHŮ PLZEŇ – LIMOGES

Partnerská smlouva mezi Plzní a Limoges byla podepsána již v roce 1966. K jejímu obnovení došlo 11. června 1987 a 13. dubna 1999 byla mezi oběma městy sepsána Dohoda o rozvoji vztahů a vzájemné spolupráci.

HISTORIE

Limoges je město porcelánu a glazury, které se zde vyráběly po staletí pro francouzskou vyšší třídu. Bylo sice založeno Římany již v posledním desetiletí před naším letopočtem, největší vývoj však zaznamenalo ve 13. století  n. l. především díky místnímu biskupství.

Díky tomuto biskupství se zde, po nálezu ložisek kaolínu nedaleko města, začal rozvíjet porcelán a mozaika. Tento obchod a zisk poskytl městu spanilou a půvabnou krásu. Stopy obchodnického řemesla jsou všude po celém městě, zcela výjimečná je fontána z porcelánové mozaiky.

GEOGRAFIE A DEMOGRAFIE

Poloha: Limoges je město na středozápadě Francie, sídlo prefektury departementu Haute Vienne a správního úřadu regionu Limousin. Leží na řece Vienne, 220 kilometrů severovýchodně od Bordeaux a asi 400 kilometrů jižně od Paříže.
Rozloha: 77,45 km2
Počet obyvatel: více než 130 000
Podnebí: Limousin je kraj uprostřed Francie a po právu se mu říká zelené srdce Francie. Je to kraj stromů, vody a čistého vzduchu. Tento kraj se nachází na západních svazích sopečného Centrálního středohoří (Massif Central) a téměř celé jeho území je pokryto lesními porosty, které protínají řeky nebo narušují zrcadla jezer.

EKONOMIKA

Limoges je nejznámější především díky porcelánu a glazuře, jméno města je spojeno ale i s elektronikou, keramikou, papírem a kůží.

VZDĚLÁNÍ

Univerzita v Limoges patří mezi nejuznávanější univerzity ve Francii. Skládá se z pěti fakult (právnická a ekonomická, lékařská, farmaceutická, filozofická, přírodovědecká) a tří institutů (veřejné správy, technologický, odborný).

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Od roku 2008 je město Limoges nositelem značky „Město umění a historie“. Mezi nejznámější kulturní zařízení města patří frankofonní multimediální knihovna, množství muzeí, konzervatoř. Město je proslulé velkým množstvím památek, z nichž nejznámější jsou rodný dům A. Renoira, Národní muzeum Adriana Dubouche, katedrála sv. Štěpána, botanická zahrada, Městské muzeum glazury a emailů, kaple sv. Aureliána, Bernardaudova manufaktura nebo Ateliér mozaiky.

SPORT

Město Limoges pravidelně organizuje sportovní odpoledne. Děti se zde mohou zdarma seznámit se sporty, jakými jsou například plavání, gymnastika, fotbal, volejbal, stolní tenis nebo badminton. Ve městě existuje i několik zájmových center, kde je možné předplatit si sportovní kurzy na celý rok.

PARTNERSKÁ MĚSTA LIMOGES

  • Charlotte, Severní Karolína, Spojené státy americké
  • Fürth, Německo
  • Grondo, Bělorusko
  • Limoges, Ontario, Kanada
  • Plzeň, Česká republika
  • Seto, Japonsko
  • Stoke-on- Trent, Velká Británie
  • Icheon, Jiží Korea
  • Jingdezhen, Čína

UŽITEČNÉ ODKAZY

Oficiální stránky města Limoges: www.ville-limoges.fr

Zveřejněno: 9. 8. 2021, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni