Úvod O městě Partnerská města Winterthur, Švýcarsko

Partnerská města

Winterthur, Švýcarsko

Winterthur je menší průmyslové město, které od 90. let minulého století prochází průběžnou restrukturalizací, staré průmyslové plochy jsou využívány k novým účelům. Mnoho zelených ploch láká k relaxaci a jízdní kola jsou zde velice populární. Winterthur se může pochlubit velmi propracovanými trasami pro cyklisty. V centru města se zachovalo mnoho historických budov z 16. až 18. století.

VEDENÍ MĚSTA

Prezident (primátor): Michael Künzle
Rada města: prezident a osm radních
Zastupitelstvo město: 60 zastupitelů

HISTORIE VZTAHŮ PLZEŇ – WINTERTHUR

Smlouva o partnerství měst byla podepsána v březnu 1994, ale již v roce 1991 bylo podepsáno „Prohlášení o společné vůli ke spolupráci“.

Po roce 1989 si Winterthur vybral Plzeň z řady velkých měst tehdejšího Československa jako své partnerské město. Součástí rozhodnutí pro partnerství byly společné rysy obou měst (města měla v té době větší průmyslové komplexy, společné zájmy a přispěly i shodné názory tehdejších představitelů obou měst). Prezident Winterthuru nabídl Plzni pomoc v polistopadovém období, v začátcích zrodu nové struktury samosprávy města. V průběhu let se vyvinula velmi aktivní spolupráce mezi odborníky jednotlivých odborů magistrátů, například v oblasti financování a rozpočtu, školství, v oblasti sociální práce a pracovních úřadů. Předmětem oboustranných odborných diskusí bylo i řešení otázek spojených s drogovou prevencí a městskou policií. Probíhaly vzájemné oficiální návštěvy představitelů obou měst a spolupráce se rozvíjela zejména v oblasti kultury (výstavy výtvarného umění, koncerty, téměř každoroční vystupování souboru opery DJKT, která se stala ve Winterthuru již tradicí) a spolupráci navázala i plzeňská konzervatoř.

HISTORIE

Winterthur je menší průmyslové město. Vystavěno a osídleno bylo již v roce 1150, ale až v roce 1264 získalo statut města od Rudolfa Habsburského. V roce 1467 bylo město přidruženo k Curychu a až za Napoleona se v roce 1798 dostalo z jeho područí. Od té doby se Winterthur velmi rychle rozvíjel, budovaly se hlavně banky, dráhy a podniky.

V 90. letech 20. století byl jedním z největších zaměstnavatelů podnik Sulzer a z jeho bývalého areálu je v současné době Technopark. V centru se zachoval hrad Kyburg, zámek Hegi a mnoho budov z 16. až 18. století.

GEOGRAFIE A DEMOGRAFIE

Poloha: Kanton Curych – město leží v německy hovořící části Švýcarska, na severozápadním okraji Curyšské vysočiny, je zde velice dobrá vlaková i silniční síť, 20 minut vlakem od centra Curychu se nachází letiště. Městem protékají řeky Eulach a Töss.
Rozloha: 68,05  km2
Počet obyvatel: více než 110 000
Podnebí: nadmořská výška se pohybuje od 393 do 687 m n. m.

EKONOMIKA

Ve městě pracuje přes 50 000 lidí a je zde 4 300 podniků. Z bývalého průmyslového a strojírenského města se pomalu stává město služeb, ale především město, které vidí svou budoucnost ve výzkumu a ekologicky přátelských produktech. Mezi významné subjekty sídlící ve Winterthuru patří výzkumné instituty, Technopark, Swiss Mechatronics, IT, biotechnologie a lékařské technologie.

VZDĚLÁNÍ

  • Vysoká škola aplikovaných věd: architektura, umění, obchod, technické obory
  • Mezinárodní škola Winterthur (anglicky mluvící)

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Ve městě se nachází 17 muzeí, mezinárodního významu dosahuje rozsáhlá umělecká sbírka Oskara Reinharta a technický park Technorama.

Dále zde najdeme několik divadel, včetně jednoho loutkového, osm kulturních center, z nichž nejznámější je multikulturní centrum Alte Kaserne a regionální a městská knihovna.

SPORT

Házená, curling, aktivní mládežnický hokej: Moskito team (možnost výměn)

ZAJÍMAVOSTI

V roce 2004 byla Dr. Phil. Martinu Haasovi, dlouholetému prezidentovi města Winterthuru, udělena Pečeť města Plzně.

PARTNERSKÁ MĚSTA WINTERTHURU

  • La Chaux-de-Fonds , Švýcarsko
  • Yverdon-les-Baines, Švýcarsko
  • Hall v Tyrolsku, Rakousko
  • Plzeň, Česká republika

UŽITEČNÉ ODKAZY

Oficiální stránky města Winterthur: www.stadt.winterthur.ch

Zveřejněno: 9. 8. 2021, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni