Odbor správy infrastruktury

Palackého nám. 6
301 00 Plzeň

vedoucí – Ing. Veronika Vítová, MBA

tel.: 378 035 600

telefonní seznam

Struktura odboru:

 • Oddělení kolektorů, energetiky a vodního hospodářství
 • Oddělení sportovišť

Agenda:

Oddělení kolektorů, energetiky a vodního hospodářství

 • Vypracovává návrhy a rozhoduje o uzavírání smluv o uložení inženýrských sítí do kolektorů města Plzně a jejich dodatků a o uzavírání smluv o provozních podmínkách v kolektorech města Plzně.
 • Zajišťuje plnění povinností vlastníka kolektorů dle Místního provozního předpisu pro kolektory města Plzně.
 • Kontroluje dodržování Místního provozního předpisu pro kolektory města Plzně správcem kolektorů a správci inženýrských sítí.
 • Kontroluje provozovatele vodohospodářské infrastruktury, tj. VODÁRNU PLZEŇ a.s. - www.vodarna.cz; která je nájemcem vodohospodářských zařízení.
 • Sestavuje návrhy a zajišťuje správu provozního a kapitálového rozpočtu města Plzně pro majetek ve své správě.
 • Zajišťuje proces přípravy a realizace zakázek dle schváleného rozpočtu města Plzně.
 • Zpracovává technická vyjádření ve vztahu k majetku ve své správě.
 • Zajišťuje činnost městského energetika, viz internetové stránky https://energetika.plzen.eu.

Oddělení sportovišť

 • Zajišťuje správu, provoz a rozvoj sportovišť ve vlastnictví města (plavecký bazén Slovany, plavecký bazén Lochotín, zimní stadion, hokejbalová hala, městská sportovní hala Slovany, Městský sportovní areál ve Štruncových sadech a Luční ulici, tenisová hala v Luční ulici, městský atletický stadion Skvrňany, sportovní areál Prokopávka, sportovní hala města Plzně Krašovská).
 • Sestavuje návrhy provozních a investičních rozpočtů jednotlivých sportovišť včetně následné správy rozpočtů.
 • Zajišťuje proces přípravy a realizaci zakázek dle schváleného rozpočtu města Plzně.

Zveřejněno: 24. 1. 2024, Pecuch Martin

Kam pokračovat...

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni