Ocenění udělovaná městem Plzeň

Cena 1. června

Cena se uděluje na slavnostním zasedání Zastupitelstva města Plzně konaného na počest 1. června 1953 obvykle za osobní účasti oceněného a sestává z výtvarného díla symbolizujícího Den prvního zvonění a z věcného daru. Udělení je zaznamenáno v Pamětní knize města Plzně.

Cenu uděluje rada města k návrhu primátora. Podnět k udělení ceny může podat každý člen zastupitelstva města nebo městského obvodu na základě podnětu občanů nebo z vlastního uvážení.

Přehled laureátů ocenění:

1993

 • Pavel Tigrid – významný český spisovatel, publicista a politik, jeden z nejvýznamnějších představitelů protikomunistického exilu

1994

 • Fero Fenič – filmový režisér, scénárista, producent

1995

 • Jacques Rupnik – francouzský politolog, historik, zabývá se střední a východní Evropou

1996

 • Roger Scruton – britský filosof, estetik, politolog, spisovatel a hudebník

1997

 • Jefim Fištejn – politický komentátor, publicista, esejista

1998

 • Adam Michnik – polský historik, esejista, publicista, patřil k předním disidentům v hnutí Solidarita

1999

 • doc. PhDr. Vilém Prečan, CSc. – historik, zabývá se moderními českými dějinami

2000

 • Ph.D. JUDr. Oto Ulč, M.A. – politolog, publicista, spisovatel, jeden z nejznámějších českých exulantů

2001

 • Petra Procházková – novinářka a humanitární pracovnice

2002

 • Jan Šibík – fotoreportér, je známý svými fotografiemi z válečných konfliktů v Čečensku, Rwandě, Sieře Leoně nebo Libérii

2003

 • Jaromír Štětina – novinář, publicista, dokumentarista, známý jako válečný zpravodaj z míst dřívějšího Sovětského svazu

2004

 • Michal Kubal – novinář, zahraniční a válečný zpravodaj

2005

 • Ivan Medek – novinář, publicista, signatář Charty 77

2006

 • Petruška Šustrová – novinářka, překladatelka, scénáristka, signatářka a mluvčí Charty 77

2007

 • Jiří Stránský – spisovatel, scénárista, dramatik, překladatel

2008

 • Sabina Slonková – přední investigativní žurnalistka s dlouholetou praxí redaktorky v Mladé frontě DNES, od roku 2005 působí v týmu internetového zpravodajského deníku Aktuálně cz

2009

 • Václav Havel – bývalý prezident ČR, spisovatel, dramatik, jeden ze zakladatelů a prvních mluvčích Charty 77

2010

 • Jiří Gruntorád – vydavatel samizdatové literatury, zakladatel knihovny, která ochraňuje největší sbírku zakázaných a exilových knih, dokumentů, časopisů a dalších materiálů v Česku

2011

 • Dana Němcová – signatářka Charty 77 (za podporu nespravedlivě stíhaných a vytrvalou angažovanost při prosazování lidských práv a svobod)

2012

 • PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. (za prosazování principů demokracie, podporu a distribuci samizdatové literatury v dobách nesvobody)
 • Ivan Martin Jirous in memoriam (za statečné občanské postoje a nekompromisní vystupování proti totalitnímu režimu, za publicistickou a literární činnost a osobní přínos české kultuře)

2014

 • Bohumil Doležal, Ph.D. – literární kritik, politický komentátor, publicista a vysokoškolský učitel (za neúnavnou a zásadovou angažovanost ve veřejném životě a soustavnou společensko-kritickou činnost)

2015

 • Ing. Rudolf Battěk in memoriam – český a československý filozof, sociolog a politik (za odvážnou a nesmlouvavou obhajobu a prosazování principů demokracie a svobody a za neúnavnou a zásadovou angažovanost ve veřejném životě)

2016

 • Mgr. Ivan Binar – český novinář, publicista, spisovatel a dramatik (za trvalou obhajobu a prosazování principů demokracie, lidských práv a svobod)

2017

 • prof. PhDr. Ladislav Hejdánek, dr. h. c. – český filozof, jeden z mluvčích Charty 77 a emeritní profesor ETF UK (za trvalou obhajobu a prosazování principů demokracie a lidských práv a svobod)

2018

 • Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D. – politik, vysokoškolský učitel, autor odborných publikací, filosof a signatář Charty 77 (za trvalou obhajobu a prosazování principů demokracie a lidských práv a svobod)

2019

 • Ing. arch. Jaroslav Cuhra in memoriam – český architekt, křesťanský politik, odbojář a politický vězeň (za trvalou obhajobu a prosazování principů demokracie a lidských práv a svobod)

2020

 • Josef Serinek in memoriam – československý příslušník protinacistického odboje romské národnosti, partyzánský velitel za druhé světové války (za trvalou obhajobu a prosazování principů demokracie a lidských práv a svobod)

2022

 • Mons. Václav Malý – římskokatolický duchovní a pomocný biskup pražský, disident a aktivní obránce lidských práv (za trvalou obhajobu a prosazování principů demokracie a lidských práv a svobod)

2023

 • Luboš Dobrovský in memoriam – český novinář, disident, politik, překladatel, československý ministr obrany v letech 1990-1992 a český velvyslanec v Ruské federaci v letech 1996 až 2000 (za trvalou obhajobu a prosazování principů demokracie a lidských práv a svobod)
Zveřejněno: 1. 11. 2023, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni