Ocenění udělovaná městem Plzeň

Pečeť města Plzně

Plaketu může primátor udělit i významným zahraničním návštěvníkům města, ústavním činitelům České republiky nebo primátorům či starostům jiných měst.

Plaketa spolu s listinou s otiskem městské pečetě se předává zpravidla na zasedání zastupitelstva nebo při jiné vhodné příležitosti. Udělení je zaznamenáno v Pamětní knize města Plzně.

Přehled laureátů ocenění:

1991

váleční veteráni, kteří v roce 1945 osvobodili Plzeň:

 • John P. Wakefield – 2. pěší divize US Army
 • Earl Lovelace – 2. pěší divize US Army
 • Jay De Ford – 2. pěší divize US Army
 • Henry Walter – 2. pěší divize US Army
 • Harry Kaye – 2. pěší divize US Army
 • Robert Capps – 16. pancéřová divize US Army
 • Erik Petersen – 16. pancéřová divize US Army
 • Steven Chylinski – 16. pancéřová divize US Army
 • Paul Cooney – 16. pancéřová divize US Army
 • James Taylor – 16. pancéřová divize US Army
 • Harold Yeglin – 97. pěší divize US Army
 • Mario A. Pacelli – 102. mechanizovaná kavalerie US Army
 • John Schobey – Ranger US Army
 • Georges Rensonnet – 17. střelecký prapor, Belgie

1992

 • Ing. Miroslav Balda – pracovník Škoda koncern
 • PhDr. Miloslav Bělohlávek – městský archivář
 • Miroslav Doutlík – šéf operety DJKT
 • plk. Jiří Flak – válečný veterán
 • František Hájek – člen Junáku-svazu skautů a skautek
 • Josef Hrubý – básník a překladatel
 • plk. Luboš Hruška – politický vězeň a zakladatel Meditační zahrady v Plzni
 • Antonín Hýža – kněz
 • Ing. Lumír Kule, CSc. – vysokoškolský pedagog, Elektrotechnická fakulta ZČU v Plzni
 • pplk. Jan Kůrka – olympionik
 • plk. Antonín Liška – válečný veterán
 • Luboš Motl – student, matematická olympiáda
 • Slavoj Palík – účastník osvobozování města 1945
 • Jiří Patera – výtvarník
 • V. Patrovský – významný člen Sokola, nejstarší tělocvičné organizace v ČR
 • MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. – lékař, histologie, embryologie
 • plk. Ladislav Smejkal – válečný veterán
 • Marek Sýkora – trenér, lední hokej
 • Radomír Šimůnek – cyklokrosař

1993

 • prof. MUDr. Jaroslav Kos – lékař, anatom
 • Karel Křepinský – známý plzeňský vodní skaut (Pinda)
 • prof. Emil Langer, CSc. – vysokoškolský pedagog
 • plk. Jan Prokop – válečný veterán
 • Jaroslav Přikryl – odbojář po roce 1948
 • plk. Jan Procházka – válečný veterán
 • prof. Otto Slabý, CSc. – pedagog a vědec
 • Verne C. Lewellen – americký veterán
 • F. J. Bergler – americký veterán
 • Leo Dean Hymas – americký veterán

1994

 • Burma Jones – plzeňská hudební skupina
 • Milada Hoščálková – kulturní pracovnice, organizátorka koncertů vážné hudby
 • Ing. arch. Svatopluk Janke – malíř, grafik, architekt
 • Jaroslav Potůček – motokrosař
 • Marie Puldová – dlouholetá redaktorka rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Ing. Miroslav Zikmund – spisovatel a cestovatel

1995

 • O. Grant – válečný veterán
 • J. Martanová – válečná veteránka
 • V. Jurčuk – válečný veterán
 • Antonín Husník – politický vězeň
 • Jaroslav Hausner – výtvarník
 • MUDr. Vladimír Koza – lékař, hematolog
 • Eva Klausnerová – publicistka
 • PhDr. Marie Ulčová – etnografka

1996

 • doc. PhDr. Viktor Viktora – pedagog, literární a divadelní kritik a historik
 • prof. MUDr. Zdeněk Mraček – lékař, neurochirurg
 • Zdeněk Živný – akademický malíř
 • Jaroslav Šindelář – akademický malíř, sochař, restaurátor
 • Marie Lacigová – výtvarnice
 • Lubomír Brabec – kytarista
 • plk. MUDr. Jiří Zdeněk – odborný chirurg, předseda Oblastní rady čs. bojovníků za svobodu
 • doc. RNDr. František Ježek (za rozvoj Západočeské univerzity v Plzni)
 • Jiří Kučera – hokejista (za reprezentaci na mistrovství světa v hokeji – zisk zlaté medaile)

1997

 • PhDr. Jana Potužáková – ředitelka Západočeské galerie v Plzni
 • Mgr. Michal Kaplánek – zakladatel Salesiánského středisko mládeže v Plzni

1998

 • prof. MUDr. Jiří Valenta, DrSc. – přednosta chirurgické kliniky
 • doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc. – profesor ZČU
 • Miloš Jindra – předseda Konfederace politických vězňů
 • HC Kovopetrol (za zisk zlaté medaile v házené)
 • Miroslav (Míša) Leicht – organizátor, zpěvák, kytarista

1999

 • František Fabian – básník, překladatel, fejetonista

2000

 • PhDr. Josef Hejnic – historik
 • Mgr. Jiří Hlobil – kulturní pracovník, Západočeská galerie v Plzni
 • Leopold Streel – belgický veterán
 • James Warrender – americký veterán
 • George Thompson – americký veterán
 • Homer Knight – americký veterán

2001

 • prof. MUDr. Alena Tomšíková, DrSc. – lékařka, mykoložka FN Plzeň
 • doc. PhDr. Bohumil Jirásek, CSc. – vysokoškolský pedagog (literatura 20. století, analýza a interpretace textů)
 • prof. Ing. Jaroslav Koutský, DrSc. – vysokoškolský pedagog, Strojní fakulta ZČU
 • prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc. – lékař, Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni
 • JUDr. Jan Kocina – právní zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR (kauza dálniční obchvat Plzně)
 • JUDr. Milan Duda – vedoucí Právního odboru Magistrátu města Plzně (kauza dálniční obchvat Plzně)
 • JUDr. Vladimír Boubela – právní zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR (kauza dálniční obchvat Plzně)
 • Ing. Jiří Novák – sekční šéf Ministerstva pro místní rozvoj ČR (kauza dálniční obchvat Plzně)

2002

 • ak. arch. Karel Černý – rodák, filmový režisér, držitel Oskara
 • Dr. Phil. Aldemar Schiffkorn – vedoucí kanceláře pro zahraniční vztahy v kultuře, úředník hornorakouské zemské správy „Grenzgänger“ a jiné aktivity
 • Eva Urbanová – pěvkyně (k 15. výročí zahájení mimořádné umělecké kariéry v Plzni)

2004

 • PhDr. Hana Gerzanicová – rodačka, básnířka
 • Bohumil Vávra – kmenový herec DJKT, perzekvovaný za události 1. června 1953
 • Ota Lichtenberg – zakladatel Kapely 35. pěšího pluku
 • PhDr. Bronislav Losenický – plzeňský kolorista, který velmi zásadně ovlivnil malířskou tradici 20. století v Plzni (za práci v Unii výtvarných umělců)
 • JUDr. Dobroslav Zeman – rotarián, podílel se na restaurování rotariánské tradice v Plzni a ČR
 • Dr. Phil. Martin Haas – dlouholetý starosta partnerského švýcarského Winterthuru

2006

 • MUDr. Lubor Zahrádka – člen loutkového divadla J. Skupy
 • Jaroslav Cuhra – disident, předseda Konfederace politických vězňů
 • Jan Kacerovský – činný v organizaci Junák, vůdce Západočeského skautského Jamboree, ředitel Masarykovy ZŠ v Plzni
 • Daniel Bláha a Petr Škédl (za pomoc při záchraně postřeleného člověka)
 • Jan Purkart, Jan Domin, Jan Vyhnánek – zachránci zraněné dívky na Seneckém rybníku

17. srpna

 • William Cabaniss – americký velvyslanec v ČR

27. září

 • doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc. – vysokoškolský pedagog ZČU (za zásluhy o založení)
 • doc. RNDr. František Ježek, CSc. – vysokoškolský pedagog ZČU (za zásluhy o založení)
 • prof. RNDr. Stanislav Míka, CSc. – vysokoškolský pedagog ZČU (zásluhy o založení)

2007

16. října

 • Shmuel Jirzi Bloch (Jiří Bloch) – rodák, jediný žijící příbuzný Jana Treichlingera, rovněž plzeňského rodáka, hl. představitele v opeře Brundibár v Terezíně, zemřel v Osvětimi

28. října

 • Jaroslav Maršák – účastník v odboji proti nacismu
 • PhDr. Ing. Ivan Martinovský – městský archivář
 • František Juřička – novinář a publicista, účastník událostí v plzeňském rozhlase roku 1968

2008

20. března

 • prof. Dr. Peter Grünberg – nositel Nobelovy ceny za fyziku 2007, nar. 18. května 1939 v Plzni

17. září

 • Kateřina Emmons-Kůrková – držitelka zlaté medaile z OH 2008 v Pekingu

19. září

 • Hans Schaidinger – starosta partnerského města Regensburg

27. října

 • Danuše Bělohlávková – Francouzská aliance v Plzni, podílí se na rozvoji vztahů Plzně s Francií a Belgií
 • Josefina Napravilová – plzeňská rodačka (za pomoc postiženým, zvláště dětem ve druhé světové válce)

2009

25. října

 • Martin Straka – kapitán, prezident a manažer HC Plzeň 1929

28. října

 • MUDr. Marcel Hájek – účastník listopadových událostí 1989 a lékařských misí ve válečných oblastech
 • Alena Koenigsmarková – výtvarnice
 • Ing. Richard Smola – předseda okresního klubu PTP
 • Anna Srbová – pracovnice Diecézní a Městské charity Plzeň

17. listopadu

 • PaedDr. Richard Průcha – odpůrce nástupu totalitního režimu v roce 1948
 • Josef Bernard – aktivní účastník listopadových událostí 1989

2010

2. září

 • Yukio Matsuura – starosta partnerského města Takasaki v Japonsku

28. října

 • Blanka Bohdanová – herečka, výtvarnice
 • doc. MUDr. Václav Fessl, CSc. – lékař anesteziolog, chirurg
 • prof. MUDr. Karel Opatrný,  DrSc. – lékař, nefrolog
 • prof. Zuzana Růžičková – cembalistka

2011

26. ledna

 • prof. Judith Okely – emeritní profesorka sociální antropologie na University of Hull

17. listopadu

 • Doc. PhDr. Vlasta Bokůvková – organizátorka hudebních akcí, hudební publicistka, pedagožka
 • MgA. Pavel Pavlovský – herec Divadla J. K. Tyla v Plzni, účastník listopadových událostí 1989
 • Doc. Ing. Josef Průša, CSc. – rektor Západočeské univerzity v Plzni
 • Ing. arch. Jaroslav Soukup – urbanista a architekt
 • prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc. – rektor Západočeské univerzity v Plzni

2012

18. ledna

 • Radovan Kodera (za veřejný boj proti neonacismu, připomínání tragických důsledků holocaustu)
 • MUDr. Petr Riesel, CSc. (za intenzivní snahu o potírání neonacismu, připomínání tragických důsledků holocaustu)

17. listopadu

 • prof. Ing. Jindřich Musil, DrSc. (za dlouholetou výzkumnou činnost a další vědecké aktivity v oblasti aplikované fyziky)
 • Mgr. Václav Malina (za dlouholeté úspěšné vedení Galerie města Plzně, vlastní výtvarnou tvorbu)
 • PhDr. František Frýda (za dlouholetý rozvoj Západočeského muzea v Plzni, zvyšování jeho prestiže a významu)

2013

24. dubna

 • hokejový tým HC Škoda Plzeň (za získání titulu mistr České republiky Tippsport extraligy 2012/2013 v ledním hokeji)

28. června

 • fotbalový tým FC Viktoria Plzeň (za získání titulu mistr České republiky ve fotbalové Gambrinus lize 2012/2013)

18. listopadu

 • prof.  RNDr. Pavel Drábek, DrSc. – vedoucí katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni
 • prof. MUDr. Zdeňka Ulčová-Gallová, DrSc. – lékařka a vědecká pracovnice v oboru reprodukční medicíny
 • Jan Thoma, in memoriam (za vzdor a otevřený odpor vůči útisku a bezpráví v době komunistického režimu)

2014

6. května

 • Doug LaViolette – předseda nadace Briana LaVioletta (za podporu Slavností svobody v zahraničí)
 • Bob Nueske – jeden z hlavních sponzorů nadace Briana LaVioletta (za podporu Slavností svobody v zahraničí)
 • George Patton Waters – vnuk generála G. S. Pattona (za podporu Slavností svobody v zahraničí)

19. května

 • házenkářský tým Talent M. A. T. Plzeň (za získání mistrovského titulu v Triglav pojišťovna extralize mužů 2013/2014 v házené)

28. září

 • prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc. (za významný přínos českému sladařství a pivovarnictví a za bohatou pedagogickou a publikační činnost)
 • doc. MgA. Jan Burian, ředitel Divadla J. K. Tyla v Plzni v letech 1995–2013 (za dlouhodobý a významný přínos k všestrannému rozvoji Divadla J. K. Tyla v Plzni a Mezinárodního festivalu Divadlo Plzeň)
 • prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc. (za významné úspěchy ve stomatologii v oblasti vědy i praxe a za dlouholeté přínosné působení na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni)
 • doc. akad. mal. Josef Mištera (za založení a vybudování Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a její úspěšný rozvoj)
 • PhDr. Dagmar Svatková – ředitelka Knihovny města Plzně v letech 1990–2009 (za dlouholeté přínosné působení v plzeňských knihovnách a zvláště za úspěšné dlouhodobé vedení Knihovny města Plzně)

21. října

 • Ing. Miloslav Raboch, CSc. (za dlouholeté a úspěšné vedení Nadace 700 let města Plzně a významný přínos pro kulturní a společenský život v Plzni)

5. listopadu

 • Radoslav L. Sutnar (za soustavnou péči o dílo Ladislava Sutnara a za velkorysé předávání uměleckého odkazu L. Sutnara jeho rodnému městu Plzni)

2015

28. října

 • Ing.  Michal Brummel (za záchranu jednoho z nejvýznamnějších děl Adolfa Loose v Plzni)
 • Blanka Josephová-Luňáková – členka Divadla Alfa a kulturní a sociální aktivistka (za dlouholeté úspěšné působení v Divadle Alfa a za četné přínosné pedagogické, kulturní a sociální aktivity)
 • Ing. Jaroslav Mašek (za celoživotní obětavou výchovu plzeňské mládeže a za neustávající aktivity v junáckém hnutí v Plzni)
 • doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. – emeritní rektorka Západočeské univerzity v Plzni, děkanka Fakulty zdravotnických studií ZČU (za přínosné, tvořivé a vstřícné vedení Západočeské univerzity v Plzni v období 2011–2015)

20. listopadu

 • Gianfranco kardinál Ravasi (za prezentaci města Plzně v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015)

2016

28. října

 • doc. Mgr. Karel Nováček, Ph. D. – vysokoškolský pedagog (za dlouholeté a přínosné působení na katedře archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni)
 • Jiří Pokorný – šéf baletu plzeňského Divadla J. K. Tyla (za dlouholeté působení v Divadle J. K. Tyla, úspěšné vedení baletního souboru a zvýšení kulturní prestiže města Plzně v oblasti baletu)
 • Mgr. Karel Syka – grafik a designér, učitel, ředitel ZUŠ v Jagellonské ulici (za dlouholetou pedagogickou činnost a rozsáhle aktivity v kulturní a umělecké oblasti v Plzni)
 • Ing. Hana Švábová – předsedkyně správní rady Nadace 700 let města Plzně (za aktivní působení a zásluhy v Nadaci 700 let města Plzně)

2017

11. ledna

 • JUDr. Zdeněk Vlček – mistr světa veteránů v judu 2016 (za dlouhodobou vynikající reprezentaci města Plzně v ČR a zahraničí)

2018

28. října

 • Břetislav Holakovský in memoriam, akademický sochař a medailér (za dlouholeté zásluhy v oboru sochařství a medailérství)
 • Mgr. Jan Kastner in memoriam, pedagog, filmový publicista, kulturní propagátor (za přínosné působení ve Filmovém klubu Plzeň a dlouholeté pedagogické působení)
 • Plukovník Josef Prokopec in memoriam, letec 310. čs. stíhací perutě Královského letectva Velké Británie (za nasazení u 310. čs. stíhací peruti a za hrdinství a odvahu prokázané za druhé světové války)
 • Ladislav Silovský, dlouholetý režisér Historických víkendů, znalec plzeňské historie (za dlouholeté zásluhy při organizaci Historických víkendů)
 • Mgr. Lilka Rybářová Ročáková, operní zpěvačka a hudební pedagožka (za zásluhy v Divadle J. K. Tyla v Plzni a dlouholetou pedagogickou činnost)
 • Václav Berka, obchodní sládek Plzeňského Prazdroje (za dlouholetou vynikající reprezentaci města Plzně v ČR a zahraničí)

2019

28. října

 • PhDr. Jaroslav Douša, historik a archivář (za dlouholeté a přínosné působení v Archivu města Plzně, rozsáhlé aktivity v oboru archivnictví, organizování přednášek a exkurzí pro studenty)
 • Ing. arch. Anna Hostičková, architektka a autorka mnoha historických publikací a odborných článků (za její přínosné působení na poli plzeňské architektury, včetně působení v Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, popularizaci historie a plzeňské architektury a organizování přednášek)
 • Milan Jíša, spoluzakladatel a dlouholetý kurátor pamětního muzea americké armády Patton Memorial Pilsen (za zásluhy při zakládání a následném vedení Muzea generála Pattona v Plzni, aktivní udržování odkazu generála G. S. Pattona v období totality a za dlouholeté zásluhy při organizování Slavností svobody v Plzni)
 • BcA. Vladimír Líbal, výtvarník, signatář Charty 77, politik, autor mnoha odborných a populárních textů (za přínosné působení na poli kultury a umění, angažovanost v občanském životě, aktivity ve výtvarném, divadelním a literárním světě a za dlouholeté působení v čele Odboru kultury MMP)
 • Ing. Jan Loučím, režisér, scénárista a kameraman (za dlouholeté zásluhy v oblasti filmové tvorby a dokumentaristiky, především dokumenty zachycující významné plzeňské akce a události nebo časosběrné snímky rekonstrukcí a staveb plzeňských lokalit)
 • Mgr. Petr Marovič, plzeňský památkář (za dlouholeté působení v Odboru památkové péče MMP, především aktivní činnost pro záchranu a ochranu památkových hodnot města Plzně)

2022

10. ledna

 • PhDr. Věra Běhalová in memoriam, česká kunsthistorička a autorka prací o architektuře (za její celoživotní působení na poli architektury a za aktivní činnost pro záchranu a ochranu památkových hodnot města Plzně)

2023

28. října

 • Mgr. Hana Friedrichová, sbormistryně, Plzeňský dětský sbor (za dlouholeté a přínosné působení v Plzeňském dětském sboru, za rozsáhlé aktivity v kulturní sféře)
 • Alena Tupá, klavíristka, Plzeňský dětský sbor (za dlouholeté a přínosné působení v Plzeňském dětském sboru, za rozsáhlé aktivity v kulturní sféře)
Zveřejněno: 1. 11. 2023, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni