Ocenění udělovaná městem Plzeň

Umělecká cena města Plzně

Umělecká cena města Plzně je udělována za významnou uměleckou činnost, dílo nebo kulturní počin, které významně obohatily kulturní dění a rozvoj města Plzně a přispívají k posílení dobrého jména statutárního města Plzně.

Uměleckou cenu města Plzně uděluje maximálně jedenkrát do roka Zastupitelstvo města Plzně na návrh Rady města Plzně. Každoročně je vyhlašováno maximálně pět ocenění v následujících pěti kategoriích:

 • Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let
 • Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let
 • Cena za celoživotní dílo („síň slávy“)
 • Cena „Společnost přátelská umění a kultuře“ / „Mecenáš(ka) plzeňské kultury“
 • Cena za významnou kulturní událost roku

Cena nemusí být udělena každoročně a ve všech kategoriích, ročně může být uděleno maximálně pět ocenění.

Ceny předává oceněným osobám primátor města Plzně a náměstek primátora města Plzně.

Statut Umělecké ceny města Plzně byl schválen usnesením Zastupitelstva města Plzně číslo 404 ze dne 6. září 2012.

Tato ocenění jsou udělována za mimořádnou uměleckou činnost, dílo nebo významnou práci v oblasti umění a kultury, a to zejména v některé z následujících oblastí:

 • Hudba
 • Tanec
 • Výtvarné umění
 • Literární činnost
 • Dramatické umění
 • Design a užité umění
 • Audiovizuální umění a nová média

Přehled laureátů ocenění:

2012

 • MgA. Marie Kohoutová – Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let (ocenění za ztvárnění komiksových životopisů o Adolfu Loosovi a Jiřím Trnkovi)
 • prof. akad. mal. Jiří Beránek – Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let (ocenění za instalaci výstavy v prostorách Světovaru nazvanou „Síla ticha“)
 • Josef Hrubý – Cena za celoživotní dílo (básník, který vedle své bohaté literární tvorby přesahující rámec našeho regionu, vždy patřil k aktivním hybatelům plzeňského kulturního života)
 • Výstava Západočeské galerie v Plzni „Začátek století“ – Cena za významnou kulturní událost roku

2013

 • BcA. Bohdan Bláhovec – Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let (za dokumentární film o teenagerské kapele 5Angels)
 • Jan Sedláček – Cena za celoživotní dílo (významná umělecká osobnost, houslista a koncertní mistr Plzeňského rozhlasového orchestru, osobnost uznávaná v celé ČR)
 • Ing. arch. Jan Soukup – Cena „Společnost přátelská umění a kultuře“ / Mecenáš(ka) plzeňské kultury
 • Projekt Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni a společnosti Plzeň 2015, o. p. s. – Modeli da Torino – Cena za významnou kulturní událost roku

2014

 • Richard Ševčík – Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let (za vytvoření baletní inscenace Obraz Doriana Graye)
 • doc. akad. soch. František Pelikán – Cena za celoživotní dílo (za špičkové designérské dílo výjimečné rozsahem i mezinárodní úrovní a současně za dílo pedagogické)
 • firma Klotz a. s. – Cena „Společnost přátelská umění a kultuře“ / Mecenáš(ka) plzeňské kultury (za záchranu budovy nádraží Plzeň-Jižní předměstí, za ochotu spolupracovat při projektu i provozu s centrem pro neziskovou experimentující uměleckou a vzdělávací činnost)
 • Koncert Plzeňské filharmonie, o. p. s., realizovaný k Roku české hudby 2014 v katedrále sv. Bartoloměje 2. listopadu 2014 – A. Dvořák: Rekviem – Cena za významnou kulturní událost roku

2015

 • Tomáš Pilař – Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let (za režii představení „Mozart a smrt“)
 • Petr Forman – Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let (za představení „UBUdneS“, za představení „Symfonie zvonů“ v rámci slavnostního zahájení projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a koncept sezóny nového cirkusu a koncepci programu celého roku 2015)
 • Jiří Žalud – Cena za celoživotní dílo (za celoživotní přínos plzeňskému baletu, za 60leté spojení s plzeňským divadlem)
 • Svět podle Jakuba – Cena „Společnost přátelská umění a kultuře“/Mecenáš(ka) plzeňské kultury (za investici vlastního úsilí, času a nápadů, včetně finančních prostředků do oblasti umění, za přípravu výjimečných projektů jako např. Symfonie 5 ŘEK a podpory osobnostního rozvoje mladých umělců)
 • Plzeňská filharmonie, o. p. s., Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni a Ústav pro studium totalitních režimů – Cena za významnou kulturní událost roku (za projekt „Umělec a totalita“)

2016

 • Jarmila Dycková-Hruškociová – Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let (za titulní role v baletech Carmen, Múzy, dvojroli Odetty a Odilie s přihlédnutím k roli Slečna Julie)
 • Tomáš Brauner – Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let (za svou uměleckou činnost a nastudování Dvořákova oratoria Stabat Mater s Plzeňskou filharmonií a Filharmonickým sborem Brno)
 • Pavel Vašíček – Cena za celoživotní dílo (za celoživotní přínos českému loutkářství a loutkovému divadlu)
 • doc. MUDr. Ivan Slabý, CSc. – Cena „Společnost přátelská umění a kultuře“/Mecenáš(ka) plzeňské kultury (za investici vlastního úsilí, času a nápadů, včetně finančních prostředků do kulturního dění v Plzni – za více než dvacet let propagace jazzu ve všech jeho podobách)
 • Západočeská galerie v Plzni, p. o. – Cena za významnou kulturní událost roku (za výstavu „Zmizelá Plzeň“)

2017

 • Vanda Šabaková – Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let (Za absolutní vítězství v celorepublikové soutěži konzervatoří ve hře na harfu jako vůbec nejmladší účastnice soutěže. Byla oceněna i za nejlepší provedení povinné skladby P. Trojana. Jako jediná zástupkyně z České republiky vystoupila též na festivalu ve Lvově.)
 • Tomáš Kořínek – Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let (Za roli Jakuba Jana Ryby ve světové premiéře stejnojmenné opery současného skladatele Miroslava Kubičky)
 • Marie Caltová – Cena za celoživotní dílo (Za celoživotní přínos českému divadlu)
 • Radoslav L. Sutnar – Cena „Společnost přátelská umění a kultuře“/Mecenáš(ka) plzeňské kultury (Za dar většiny děl svého otce významného umělce Ladislava Sutnara městu Plzni a Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Umožnil tak zřízení stálé expozice světoznámého designéra a malíře v jeho rodném městě. Radoslav L. Sutnar pomohl založit největší sbírku Ladislava Sutnara v Evropě a největší archiv dokumentů o životě a díle Ladislava Sutnara ve světě mimo USA.)
 • Vladimír Kožíšek a Martina Kožíšek Ouřadová – Cena za významnou kulturní událost roku (Za projekt „Šumava Františka Malocha“)

2018

 • MgA. Jozef Hruškoci – Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let (za roli Jerry Lukowski v muzikálu Donaha! a za roli Sweeney Todda v muzikálu Sweeney Todd – Ďábelský lazebník z Fleet Street)
 • akad. mal. Renáta Fučíková – Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let (za projekt Dobrých 100 – Pod jejím vedením a ve spolupráci s historičkou Lenkou Křížovou vytvořilo celkem 46 studentů ateliéru Mediální a didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni na 102 ilustrací pro pozitivní mapu sta let republiky.)
 • MgA. Tomáš Dvořák – Cena za celoživotní dílo (za celoživotní přínos loutkovému divadlu)
 • Manželé Touschkovi – Cena „Společnost přátelská umění a kultuře/Mecenáš(ka) plzeňské kultury“ (za poskytnutí finančních darů Divadlu J. K. Tyla. Manželé Touschkovi považují plzeňské divadlo za symbol kultury ve městě.)
 • Mgr. Markéta Formanová – Cena za významnou kulturní událost roku (za projekt Vilém Heckel 100 let)

2019

 • Markéta Tichá – Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let (za kurátorství jedinečné výstavy „Post-Generation“, kolektivní výstavy nejmladší výtvarné generace uskutečněné v rámci projektu Zúročení 2019)
 • Soňa Hanzlíčková Borková – Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let (za roli Elisabeth ve stejnojmenném představení)
 • Ivan Nesveda – Cena za celoživotní dílo (za celoživotní přínos loutkovému divadlu)
 • Hudební nadace Karla Pexidra – Cena „Společnost přátelská umění a kultuře/Mecenáš(ka) plzeňské kultury“ (za dlouhodobou podporu kulturního dění, zejména finanční)
 • Johan, zapsaný ústav, za projekt Zúročení – Cena za významnou kulturní událost roku

2020

 • Jaroslav Jurečka – Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let (za dramaturgii a podílení se na vzniku textu a hudby ke hře Poslední zrnko písku)
 • Ivo Hucl – Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let (za knihu Návrat ke kruhu)
 • Pavel Pavlovský – Cena za celoživotní dílo (za celoživotní přínos divadlu)
 • Západočeská galerie v Plzni, p. o., za projekt „Nad slunce krásnější“. Plzeňská madona a krásný sloh – Cena za významnou kulturní událost roku

2021

 • Charlotte Režná – Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let (za roli Lízy Doolittleové v jednom z nejslavnějších klasických muzikálů všech dob My Fair Lady)
 • Stanislava Topinková Fořtová – Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let (za roli Normy Desmond v muzikálu Sunset Boulevard)
 • doc. akad. mal. Josef Mištera – Cena za celoživotní dílo (za celoživotní přínos ve výtvarné oblasti a pedagogice)
 • Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň – Cena za významnou kulturní událost roku (za 29. ročník stejnojmenného festivalu)
 • Plzeňský Prazdroj, a. s. – Cena Mecenáš/ka plzeňské kultury (za projekt Prazdroj lidem)

2022

 • Kateřina Illnerová – Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let (za roli kreslený příběh Lost in Porcelaind)
 • Václav Šlajch a kolektiv – Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let (za vydání knihy Iogi)
 • PhDr. Jana Potužáková – Cena za celoživotní dílo (za celoživotní přínos ve výtvarné oblasti)
 • Johan, zapsaný ústav, a Depresivní děti Praha – Cena za významnou kulturní událost roku (za divadelní hru Trójanky)
 • HLS SECURITY AGENCY s. r. o. – Vladimír Babnič – Cena Mecenáš plzeňské kultury (za dlouholetou podporu Divadelního léta pod plzeňským nebem)
Zveřejněno: 1. 11. 2023, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni