Dotační poradenství

Začínajícím i zavedeným firmám poskytují konzultanti BIC Plzeň poradenství k výběru vhodného dotačního programu. Opírají se při tom o své mnohaleté zkušenosti. Desítky podniků již úspěšně provedli celým dotačním procesem, od formulace a podání projektové žádosti, přes výběrová řízení na dodavatele a plnění dalších povinností při realizaci projektu až po zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování. Mohou tak dát žadatelům řadu praktických rad a upozornit je i na různá úskalí, která jsou s využíváním dotací spojena.

Zaměřují se na programy podpory podnikání a na programy podpory výzkumu, vývoje a inovací. Aktuálně se jedná zejména o Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), programy Technologické agentury České republiky (TA ČR) či o speciální programy, jako je Technologická inkubace agentury CzechInvest, podprogram Inovace do praxe v programu The Country for the Future Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Kreativní vouchery Ministerstva kultury.

Nejčastěji konzultují projekty spolupráce podniků se Západočeskou univerzitou v Plzni či s jinými výzkumnými organizacemi, projekty investic do moderních, zejména digitálních technologií nebo projekty vývoje nových procesů či produktů a jejich uvedení do výroby a na trh.

Více informací je na webu:
www.bic.cz/financovani

Zveřejněno: 31. 7. 2023, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni