Inkubační program

Inkubační program je iniciativa, která podporuje začínající a inovativní podnikatele při rozvoji jejich podnikatelských záměrů. Účastníci mají možnost od města Plzně získat finanční dotaci na nákup služeb ve výši až 500 000 korun. Kromě finanční podpory získají dále přístup k individuálním konzultacím s odborníky z BIC Plzeň.

Součástí jsou také semináře zaměřené na aktuální témata podnikání, které jsou přizpůsobeny konkrétním potřebám zakladatelů firem. Na těchto seminářích získají praktické tipy a know-how od odborníků, což jim pomůže lépe porozumět dynamice trhu a podnikatelskému prostředí a naučí je úspěšné strategie, které mohou aplikovat ve svých projektech.

Program je otevřen jednotlivcům i týmům, kteří jsou na úplném začátku, ale i majitelům inovačních firem nebo třeba akademikům, kteří hledají způsob jak komercializovat výsledky svého výzkumu.

Celkově je Inkubační program skvělou příležitostí pro začínající i zkušené podnikatele, kteří chtějí rozvíjet své nápady a posunout svůj byznys na vyšší úroveň. Firmy si účast v programu pochvalují zejména proto, že jim umožnil ujasnit si podnikatelský záměr a také důležitost finanční podpory bez které by museli složitě hledat jiný zdroj financování.

Více informací je na webu:
www.bicport.cz

Zveřejněno: 23. 4. 2024, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni