Průzkum Názory obyvatel na kulturu statutárního města Plzeň 2022

Statutární město Plzeň prostřednictvím veřejného průzkumu ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy zjišťovalo, jak jsou obyvatelé Plzně spokojeni s nabídkou kulturních akcí a stávající kulturní infrastrukturou. Centrum pro komunitní práci západní Čechy, zpracovatel průzkumu, vyhodnocovalo názory 1 090 respondentů ve věku od 15 let dle kvótního výběru dle skladby obyvatelstva města Plzně.

Předmětem šetření jsou názory plzeňské veřejnosti na spokojenost s kulturní nabídkou v Plzni, silné a slabé stránky spektra nabídky kulturních produktů (jaká z kulturních akcí plzeňskou veřejnost nejvíce oslovila, dostatek, resp. nedostatek kulturní nabídky apod.), zájem o kulturní aktivity, příčiny snížení zájmu o kulturní akce v souvislosti s pandemií covidu-19, dostupnost kulturních akcí (finanční, časové a jiné bariéry), kvalitu infrastruktury kulturních zařízení (fyzický stav a vybavenost), kulturní přitažlivost města a mezinárodní rozměr plzeňské kultury.

Naprostá většina dotázaných (92 procent respondentů) dotazníkového šetření o stavu kultury v Plzni uvedla, že je zcela či částečně spokojena s nabídkou kulturního dění v krajské metropoli. Nespokojeno, i jen částečně, je pak okolo osmi procent respondentů (viz příloha).

Přílohy

Výsledky průzkumu (pdf, 204.10 kB)
Zveřejněno: 2. 12. 2022, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni